KLAUZULA

“Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Profesora Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków; REGON: 521030271, NIP: 6762610220, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000947256, kapitał zakładowy 46 000 000,00 zł, udziałowcy: Województwo Małopolskie – 23 000 udziałów o łącznej wartości 23 000 000 zł, Gmina Miejska Kraków – 23 000 udziałów o łącznej wartości 23 000 000 zł.”

Partners

Gospodarze i Partnerzy Instytucjonalni

Sponsor Generalny

Partner Główny

Sponsor

Partnerzy Medialni

Partnerzy

Miasta i regiony Partnerskie