STATUS PRAWNY

Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków. Spółka pełni funkcję spółki celowej, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 roku o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz.U. 2021. poz. 2389), powołana została w celu przygotowania i realizacji przedsięwzięć oraz wykonywania zadań związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich Kraków, Małopolska 2023. Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o. działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
ustawy z dnia 2 grudnia 2021 roku o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku,
ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku,
postanowień Aktu Założycielskiego Spółki Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o.,
uchwał Walnego Zgromadzenia,
uchwał Rady Nadzorczej oraz uchwał i zarządzeń Zarządu.

Partners

Gospodarze i Partnerzy Instytucjonalni

Sponsor Generalny

Partner Główny

Sponsor

Partnerzy Medialni

Partnerzy

Miasta i regiony Partnerskie