Texto alternativo para invidentes

Polska Agencja Antydopingowa ogłosiła raport z badań przeprowadzonych podczas Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Wśród ponad sześciu i pół tysiąca sportowców nie wykryto ani jednego przypadku stosowania niedozwolonych substancji, a przebadano niemal 1000 zawodników. To oznacza, że zawody we wszystkich 13 miastach toczyły się w duchu fair-play i czystej rywalizacji.

Podczas Igrzysk Europejskich, na zlecenie Międzynarodowej Agencji Kontroli Antydopingowej (International Testing Agency, ITA) i przy wsparciu Lokalnego Komitetu Organizacyjnego, Polska Agencja Antydopingowa pobrała ponad 1280 próbek. Połowa testów została wykonana w trakcie rywalizacji, a połowa między zawodami. Co najistotniejsze, nie doszło do żadnego naruszenia przepisów antydopingowych.

Próbki moczu, krwi i suchej kropli krwi (DBS) pobierano w ponad 30 stacjach kontroli antydopingowej w 25 lokalizacjach w 13 miastach, a także w wioskach sportowych. Następnie poddano analizie w laboratorium akredytowanym przez WADA w Warszawie. Wszystkie kontrole antydopingowe podczas imprezy przeprowadzono na podstawie kompleksowej oceny ryzyka ITA i wynikającego z niej planu rozkładu testów.

Zespół, którym kierowała POLADA składał się z 60 kontrolerów antydopingowych pochodzących z 20 krajów, w tym m.in. z Izraela, Włoch, Wielkiej Brytanii, Estonii, Szwecji czy Armenii. Największą grupę stanowią Polacy (17 kontrolerów). Wszyscy kontrolerzy antydopingowi z certyfikatami ITA. Dodatkowo zespół wspierany był przez ponad 30 doświadczonych polskich pracowników medycznych Grupy LUX MED – partnera POLADA, odpowiedzialnych za pobieranie krwi. Łącznie, z grupą około 120 wolontariuszy, zespołem ITA obecnym w Krakowie, na rzecz czystego sportu pracowało ponad 260 osób. 

Informacja za: antydoping.pl