Texto alternativo para invidentes

Podczas poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 zaprezentowali wyniki badań, które po zakończeniu tego wielkiego, sportowego święta przeprowadziły uznana firma Deloitte.

Deloitte przeprowadził analizę III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 na zlecenie Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC). Pod uwagę wzięto m.in. wyniki badań Pentagon Research, czy ankiety ewaluacyjne wypełniane przez przedstawicieli narodowych komitetów olimpijskich. Zagregowano dane z wszystkich dostępnych źródeł, a raport został zaprezentowany podczas walnego zgromadzenia członków EOC w Stambule na początku października. Teraz z jego wynikami mogli zapoznać się również radni Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Analiza skupiła się wokół czterech kluczowych obszarów. W pierwszej kolejności raport Deloitte wskazał, że tegoroczne Igrzyska Europejskie realizowały zasadę zrównoważonego rozwoju. Zostały dostosowane do gospodarza, a nie na odwrót, dzięki czemu wykorzystano istniejące obiekty sportowe, które zostały poddane renowacji. Ważnym wskazaniem w tym obszarze było również zadowolenie mieszkańców, wśród których 84 procent wyraziło swoje poparcie dla modernizacji obiektów sportowych w ich rejonie, wskazując, że to działanie na korzyść społeczności lokalnej.

Wśród istotnych inwestycji, Deloitte wskazał m.in. na remont Miasteczka Studenckiego AGH, które pełniło funkcję Głównej Wioski Zawodniczej, modernizację obiektów pozasportowych oraz infrastruktury drogowej, którą to z kolei pozytywnie oceniło 87 procent badanych. Ważnym, z punktu widzenia odpowiedzialności za środowisko był fakt, że wszystkie firmy cateringowe zatrudnione do obsługi Igrzysk Europejskich, współpracowały z bankami żywności, gdzie oddawały, pozostałe na koniec dnia jedzenie.

Drugim istotnym punktem, który wiąże się niejako z opisanymi powyżej działaniami, był niski koszt organizacji igrzysk (o 41 proc. niższy niż w 2019). Przyczyniła się do niego m.in. opisana powyżej strategia doboru sportów do istniejących obiektów oraz decyzja o prowadzeniu rywalizacji w 13 miastach, często znacznie od siebie oddalonych. Co więcej wydarzenie miało pozytywny wpływ na ekonomię gospodarzy, ponieważ aż 98 procent kontraktów realizowanych było przez polskie firmy. Tym samym fundusze przeznaczone na organizację w dużej mierze pozostały w Polsce.

Jako trzeci wskaźnik oceny Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 został opisany przekaz medialny. Tutaj analiza również przyniosła pozytywne wyniki. Według danych przytaczanych przez Deloitte, w Europie wyemitowano w sumie 79 milionów godzin transmisji, które trafiły na 105 rynków i dały łączną, szacunkową wartość reklamową na poziomie 400 milionów euro.

Istotne było również zaangażowanie mediów społecznościowych, w których pojawiło się ponad osiem i pół tysiąca postów, związanych z Igrzyskami Europejskimi. Spotkały się one z ponad miliardem reakcji (1,2 mld).  

Czwartym i ostatnim wskaźnikiem oceny było zadowolenia uczestników. Sportowcy wyjechali z Krakowa i Małopolski bardzo zadowoleni, co potwierdza 93 proc. pozytywnych opinii. Narodowe komitety olimpijskie oraz przedstawiciele europejskich federacji mieli podobne zdanie, wskazując dodatkowo, że wysoki poziom sportowy był mocną stroną wydarzenia (92 proc.), a także, że była to bardzo ważna impreza na drodze do Paryża 2024. Jednocześnie wszyscy przedstawiciele narodowych komitetów olimpijskich zapewnili, że na kolejną edycję Igrzysk Europejskich, wyślą swoich czołowych sportowców.

W podsumowaniu analizy, eksperci z Deloitte stwierdzili, że Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 mogą służyć jako wartościowy model udanej organizacji dużego, multidyscyplinarnego wydarzenia sportowego. W ocenie firmy badawczej, Polska udowodniła swoją zdolność do bycia gospodarzem tego typu imprez na międzynarodowej scenie.