Texto alternativo para invidentes

W kontekście zakończonych w lipcu Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 wiele mówi się o infrastrukturze, która powstała lub została wyremontowana przy okazji wydarzenia. Niewątpliwie wiele zyskał również lokalny biznes, a także wizerunek regionu. Wielką schedą, która została po Igrzyskach są również… wolontariusze.

W Igrzyskach Europejskich wzięło udział 5062 wolontariuszy, a 961 z nich zdecydowało się później wypełnić ankietę ewaluacyjną. Jej wyniki pokazują, że w tej grupie tkwi olbrzymi potencjał, który należy teraz odpowiednio zagospodarować.

Co ważne, niemal 80 procent wolontariuszy podczas IE2023 stanowili młodzi ludzie, poniżej 26 roku życia. Ci, którzy kształtują wciąż swój światopogląd, którzy często dopiero teraz wychodzą i otwierają się na świat po dwóch latach pandemii i zdalnego lub hybrydowego nauczania. Wolontariat podczas Igrzysk w ocenie wielu z nich, pozwolił im właśnie na pierwsze spotkanie z ludźmi. Na wyjście poza ściany domu, szkoły, czy uczelni i odważenie się na pracę w nieznanym środowisku.

Dzięki decyzji o włączeniu się w wolontariat, młodzi ludzie mieli okazję zyskać wiele umiejętności społecznych. Była to dla nich bezcenna lekcja komunikacji. Przyznało to 82 procent uczestników ankiety. Taki sam procent wskazał, że praca podczas Igrzysk Europejskich pozwoliła im zawrzeć nowe przyjaźnie, a aż 87 procent zadeklarowało kontynuację pracy wolontariackiej.

Zwłaszcza ten ostatni wynik wskazuje, że mamy w Małopolsce ogromny skarb. Jest nim znacząca grupa ludzi, która chce być aktywna, ma już doświadczenie i chęć angażowania się w kolejne projekty. To wielki potencjał, który należy wykorzystać, nie tylko przy okazji imprez sportowych. Wolontariat może być również skutecznym narzędziem do aktywizacji wsi, bo wielu wolontariuszy rekrutowało się właśnie z mniejszych miejscowości.

Wolontariat kształtuje ludzi na odpowiedzialnych obywateli i pobudza aktywność społeczną. To ogromna wartość, która pozostała nam po Igrzyskach Europejskich 2023, a której zdecydowanie trzeba teraz nadać nowy kierunek i skanalizować drzemiącą w niej energię, by służyła rozwojowi społecznemu.

Program wolontariatu Igrzysk Europejskich wspierany jest z programu Erasmus+ Komisji Europejskiej.