Texto alternativo para invidentes

Wolontariat to jeden z najważniejszych elementów organizacji międzynarodowych wydarzeń sportowych. Nie inaczej było w przypadku Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Wolontariusze pełnią kluczową rolę, zapewniając wsparcie w wielu różnych dziedzinach, a ich zaangażowanie stanowi fundament dla sukcesu imprezy. Aby jeszcze bardziej wzmocnić ich zaangażowanie i kompetencje, organizatorzy wprowadzili innowacyjny program szkoleń liderskich dla wolontariuszy-liderów, którzy odegrali kluczową rolę zarówno w czasie przygotowań, jak i podczas trwania Igrzysk.

Celem szkoleń liderskich było przygotowanie wolontariuszy do pełnienia roli liderów podczas Igrzysk Europejskich. Program miał na celu rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, zarządzania zespołem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w dynamicznym i wymagającym środowisku.

W szkoleniach wzięło udział prawie 200 wolontariuszy, którzy z dużym zaangażowaniem i ciekawością poszerzali swoje kompetencje. Szkolenia liderskie odbyły się na przestrzeni maja i czerwca w dwóch formach. Pierwsza miała charakter warsztatowych spotkań stacjonarnych, podczas których wolontariusze mogli się poznać, wymienić dotychczasowymi doświadczeniami i wspólnie wziąć udział w warsztatach. Druga część szkoleń odbyła się w formie zdalnej i była kontynuacją części pierwszej.

Szkolenia liderskie były kompleksowe i obejmowały różnorodne tematy. Nacisk położono na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zarządzania czasem i stresem, jak również budowanie zaufania i zaangażowania w zespole. Szczególny akcent położono na umiejętności przywództwa transformacyjnego, zachęcającego do rozwoju potencjału innych wolontariuszy.

Program wolontariatu Igrzysk Europejskich wspierany jest z programu Erasmus+ Komisji Europejskiej.