Texto alternativo para invidentes

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska publikujemy informacje na temat ograniczeń ruchu na terenie województwa małopolskiego w trakcie trwania imprezy.

Kraków

1. Bulwarowa

Etap I – zamknięcie odcinka od ul. Hanki Sawickiej do wysokości budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w dniach od 05.06.2023 do dnia 04.07.2023 roku.

Na czas trwania zawodów:

Termin wprowadzenia czasowej zmiany w organizacji ruchu– 26-29.VI i 1-2.VII.2023r. (w dniu 26.VI.2023r. trening, dni: 29.VI i 2.VII to dni rezerwowe).

Zamknięcie ulic na trasie triathlonu (oprócz zamkniętego fragmentu ul. Bulwarowej pod MOS) – o godz. 9:00.

Rozpoczęcie triathlonu: o godz.10:00.

Zakończenie triathlonu – ok. godz. 13:00-13:30.

Termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w dn. 26-29.VI oraz 1-2.VII.2023r. – ok. godz. 14:00 (po decyzji Policji).

Triathlon składa się z: pływania na Zalewie Nowohuckim (1,5 km), kolarstwa w ciągu ul. Bulwarowej, Kocmyrzowskiej, fragmencie Ronda Kocmyrzowskiego i fragmencie ul. Obrońców Krzyża (40 km), biegania w ul. Bulwarowej i na terenie Zalewu Nowohuckiego (10 km).

W związku z w/w imprezą nastąpi wprowadzenie następujących zmian w organizacji ruchu:

 • zostanie zamknięta ul. Bulwarowa od al. Solidarności do ul. Kocmyrzowskiej,
 • będzie umożliwiony wyjazd z osiedli przyległych do ul. Bulwarowej 31,31A,31B oraz ulic: Odmogile, Andersena za pomocą korytarza wygrodzonego po wschodniej stronie ul. Bulwarowej na odcinku od wyjazdu z Bulwarowej 31,31A,31B do ul. Odmogile, dalej drogą wewnętrzną w rejonie stadionu KS Wanda Kraków, dalej ul. Andersena i korytarzem po wschodniej stronie w ul. Bulwarowej do ul. Kocmyrzowskiej,
 • zostaną zamknięte dla ruchu kołowego obie jezdnie ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Cienistej do Ronda Kocmyrzowskiego,
 • zostanie zamknięta dla ruchu kołowego jezdnia ul. Obrońców Krzyża na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Mościckiego,
 • na skrzyżowaniu ulic: Cienista-Kocmyrzowska zostanie utrzymana relacja w lewo z ul. Cienistej w ul. Kocmyrzowską, oraz relacja zawracania na ul. Kocmyrzowskiej i skręt w prawo w ul. Cienistą z ul. Kocmyrzowskiej,
 • na wschodniej części Ronda Kocmyrzowskiego zostanie utrzymany ruch kołowy jednym pasem,
 • na skrzyżowaniu ulic: Obrońców Krzyża – Mościckiego zostanie utrzymana dla dwukierunkowego ruchu kołowego cała tarcza skrzyżowania (relacje skrętne),
 • na czas zamknięcia ulic będą wyznaczone objazdy ulicami: Andersa, (częściowo Broniewskiego), Okulickiego, Łowińskiego oraz al. Solidarności                i Ujastkiem,
 • na odcinku ul. Szybkiej od ul. Wielgusa do ul. Fatimskiej zostanie odwrócony jeden kierunek ruchu z dopuszczeniem pod „prąd” ruchu rowerowego,
 • przewiduje się wyłączenie komunikacji tramwajowej w ciągu ul. Kocmyrzowskiej i wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej (zostaną wyznaczone dodatkowe przystanki autobusowe w ul. Szajnowicza- Iwanowa                                              i ul. Ludźmierskiej),
 • zostanie przełączona sygnalizacja świetlna się w tryb żółty migowy na skrzyżowaniu: Kocmyrzowska-Obrońców Krzyża,
 • na terenie Zalewu Nowohuckiego zostaną wyłączone istniejące drogi dla pieszych i drogi dla rowerów,
 • na fragmencie drogi dla rowerów w al. Solidarności zostanie wprowadzony ciąg pieszy,
 • na drodze osiedlowej na os. Krakowiaków łączącej ul. Mościckiego z ul. Bulwarową na przedmiotowym odcinku drogi jednokierunkowej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy,
 • na drodze wewnętrznej przy Bieńczyckim Placu Targowym zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy,
 • minimum na 5 dni przed triathlonem – wzdłuż trasy biegowej i rowerowej ustawione zostaną znaki zakazu zatrzymywania się  z tabliczkami treści „Obowiązuje w dn. 26-29.VI.2023r. i w dn. 1-2.VII.2023r.”
 • w newralgicznych miejscach trasy triathlonu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów z tabliczką informującą o usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku jego pozostawienia na odcinku drogi objętym zakazem,
 • przejścia dla pieszych na trasie triathlonu na których będzie dopuszczony indywidualny ruch pieszy (pod nadzorem służb porządkowych) zostaną oznaczone znakami „zakaz ruchu pieszych” z tabliczkami o treści „Przejście za zgoda służb porządkowych”. Pozostałe przejścia na których nie będzie dopuszczony ruch pieszy zostały oznaczone znakami „zakaz ruchu pieszych”  z tabliczkami wskazującymi kierunek do przejścia,
 • po zakończeniu wyścigu rowerowego w ul. Kocmyrzowskiej (na czas trwania jeszcze części biegowej triathlonu w ul. Bulwarowej) zostaną otwarte dla ruchu ulice: Kocmyrzowska i Obrońców Krzyża po decyzji Policji.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji i Służb Porządkowych.

Uwaga – ruch na zamkniętym odcinku ul. Bulwarowej  ( od ul. Hanki Sawickiej do bramy wjazdowej na stadion MOS ) zostanie przywrócony w dniu 04.07.2023 roku, po zakończeniu demontażu infrastruktury sportowej.

Bezpośrednio po zakończeniu zawodów na polecenie kierownika ds. Bezpieczeństwa w porozumieniu z Policją, trasa sukcesywnie będzie przywracana do właściwego stanu i udostępniona dla ruchu drogowego o czym zostanie powiadomiony Dyspozytor ZDMK.

Ewentualne wyjazdy ze strefy położonej pomiędzy Zalewem Nowohuckim a ul. Kocmyrzowską realizowane będą z wykorzystaniem wydzielonego korytarza następującymi ciągami ulic: od bloku nr 31 do ul. Odmogile, a następnie skierowanie ruchu na odcinek ul. Andresena przebiegającej po terenie Klubu Sportowego „Wanda” i dalej do skrzyżowania z ul. Bulwarową. Kolejnym etapem będzie wyznaczenie około 280 m korytarza do skrzyżowania z Kocmyrzowską. Szerokość korytarza około 2,5m. Ruch jednokierunkowy (głównie wyjazdowy) z pełną kontrolą ochrony.

Do osób zamieszkujących obszar na którym odbywają się zawody, 7 dni przed docelowym terminem dostarczone zostaną ulotki z informacją o planowanej imprezie, miejscu występowania utrudnień oraz czasie ich trwania. Dodatkowo informacje o utrudnieniach przekazywane będą w środkach masowego przekazu oraz mediach społecznościowych. W ciągach ulic w rejonie obszaru zawodów, zlokalizowane zostaną tablice informacyjne o utrudnieniach.

Utrudnienia mogą wystąpić także w dniach 29 czerwca i 2 lipca, które są terminami zapasowymi.

2. Wioska zawodnicza AGH

W dniach od 15 czerwca 2023  do 04  lipca 2023 roku – zamknięcie fragmentu ul. Reymonta, na odcinku od wjazdu do Nowej Hali Wisły do skrzyżowania z ul. Piastowską, z zamknięciem wlotu ul. Daniela Chodowieckiego w ciąg ul. Reymonta.

W ciągu ul. Piastowskiej – zamknięcie pasa środkowego na odcinku od skrzyżowania ulic: Nawojki-Piastowska-Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Piastowska – Reymonta.

3. Cracovia Arena

W dniach 19 czerwca 2023 do 24 czerwca 2023 roku – likwidacja miejsc parkingowych przed halą na ul. Focha.

4. Akademia Wychowania Fizycznego

W dniach 23 czerwca – 01 lipca 2023 roku – zamknięcie dla ruchu ogólnego terenu AWF.

5. Centrum Sportu Kolna

W dniach 27 czerwca 2023 – 02 lipca 2023 roku – zamknięcie odcinka trasy rowerowej wzdłuż toru kajakowego. Wyznaczenie objazdów dla rowerów.

6. Arena Płaszowianka

W dniach 21 czerwca 2023 – 29 czerwca 2023 roku – wprowadzenie zakazów zatrzymywania na                 ul. Stróża Rybna – odcinek od ul. Saskiej do ul. Paproci.

Zalew Kryspinów

W dniach 19 czerwca 2023 – 24 czerwca 2023 roku – zamknięcie  wjazdu na teren kąpieliska od strony drogi wojewódzkiej nr 774 oraz drogi powiatowej 2189K.

Krzeszowice BMX Park

W dniach 19 czerwca 2023 – 22 czerwca 2023 roku:

– zamknięcie ul. Sportowej od Placu Kulczyckiego do skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich;

– zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Krzywej od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Sportową;

– zamknięcie dla ruchu ogólnego Placu Kulczyckiego.

Nowy Sącz

W dniach 25 czerwca 2023 – 27 czerwca 2023 roku – wyłączenie parkowania na ul. Ogrodowej na odcinku od wjazdu do Amfiteatru do wysokości posesji nr 33.

Krynica Zdrój

1. Arena

W dniach 21 czerwca 2023 – 01 lipca 2023 roku:

 – zamknięcie dla ruchu ogólnego drogi dojazdowej wzdłuż Hali Lodowej;

– wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Dąbrowskiego od strony ul. Piłsudskiego.

2. MTB Góra Parkowa

W dniach 23 czerwca 2023 – 25 czerwca 2023 roku:

– zamknięcie dla ruchu ogólnego drogi dojazdowej do terenów rekreacyjnych na Górze Parkowej od strony ul. Źródlanej;

– zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Słonecznej;

– wyłączenie parkowania w zatoce parkingowej na ul. Ebersa.

Tarnów

1. Arena Jaskółka

W dniach 24 czerwca 2023 – 02 lipca 2023 roku – zamknięcie dla ruchu ogólnego odcinka ul. ks. Stanisława Indyka od skrzyżowania z ul. Traugutta do Hali Jaskółka.

2. TOSiR Tarnów

W dniach 19 czerwca 2023 roku – 01 lipca 2023 roku – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Chemicznej od strony  ul. Czerwonych Klonów do ul. Zbylitowskiej.

COS Zakopane – skocznie

W dniach 30 czerwca 2023 – 01 lipca 2023 roku – wprowadzenie strefy „zakazu ruchu” na ulicach:

– ul. Bronisława Czecha – odcinek od ul. Stefana Żeromskiego do skoczni;

– ul. Piłsudskiego – odcinek od ul. Sabały do skoczni.

Arena Nowy Targ

W dniach 10 czerwca 2023 – 20 czerwca 2023 roku  – zamknięcie dla ruchu ogólnego fragmentu ul. Parkowej na odcinku od wjazdu do kawiarni „Parkowa” do Areny;

W dniach 20 czerwca  2023 – 03 lipca 2023 roku  – zamknięcie dla ruchu ogólnego fragmentu ul. Parkowej od budynku transformatora do Areny.