Texto alternativo para invidentes

W nawiązaniu do dzisiejszego artykułu w “Gazecie Wyborczej” zapewniamy, że niezbędne do pokrycia zobowiązań środki finansowe są w pełni zabezpieczone, a obecnie procedowane jest pilne przeniesienie tych środków z budżetu państwa na konta spółki IE2023.

W najbliższych dniach wszelkie płatności zostaną zrealizowane, a niewielkie opóźnienia spowodowane są wyłącznie procesem rozliczenia wydatków w zgodzie z przepisami regulującymi wydatkowanie środków publicznych.

Komitet Organizacyjny
Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023