Texto alternativo para invidentes

Dnia 1 lipca 2023 roku przeprowadzone zostały warsztaty dla wolontariuszy. Pierwsze warsztaty odbyły się pod tytułem „Dobrze powiedziane, czyli do wszystkiego można się przyzwyczaić”, a ich tematem była komunikacja i publiczne zabieranie głosu. Natomiast drugie miały charakter żywej biblioteki – Human Library. Oba warsztaty poprowadził Michał Zalewski, Ekspert w zakresie komunikacji oraz zarządzania informacją, właściciel marki Dobrze Powiedziane, konferansjer i miłośnik szwedzkiego stylu życia.

Warsztaty rozpoczęły się od dynamicznego wprowadzenia Michała, który od samego początku zdołał zaciekawić uczestników swoją osobowością i otwartym podejściem. Już na wstępie, zapewnił atmosferę swobody i akceptacji, zachęcając każdego do dzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami. To zaangażowanie od razu przyciągnęło uwagę wszystkich uczestników i zwiększyło ich chęć aktywnego udziału w warsztatach.

Podczas warsztatów Michał Zalewski skupił się na praktycznych aspektach komunikacji, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Uczestnicy mieli okazję poznać różne techniki skutecznego wystąpienia publicznego, jak kontrola oddechu, dykcja, i zrozumienie mowy ciała. Poprzez ciekawe ćwiczenia praktyczne, prowadzący pokazywał, jakie znaczenie ma sposób przekazu i jak skutecznie wpływać na słuchaczy.

Niezwykle interesujące dla uczestników okazały się warsztaty żywej biblioteki, Human Library, w których Michał Zalewski zachęcał uczestników do dzielenia się swoimi historiami i doświadczeniami z innymi. Umożliwiło to uczestnikom nauczenie się umiejętności empatii i zrozumienia, a także rozwijanie zdolności słuchania aktywnego. Taka forma wzbogaciła warsztaty o element interakcji społecznej, co okazało się być niezwykle cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestników.

Program wolontariatu Igrzysk Europejskich wspierany jest z programu Erasmus+ Komisji Europejskiej.