Texto alternativo para invidentes

Przygotowania do Igrzysk nie zwalniają tempa. W czwartek i piątek ubiegłego tygodnia odbywały się szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, którzy przez 12 dni sportowego święta będą ściśle współpracować z wolontariuszami we wszystkich lokacjach Igrzysk w każdym z miast oraz w każdym z obiektów sportowych. 

Na dwudniowym szkoleniu, które odbywało się w hotelu Novotel w Krakowie, zgromadził się cały zespół koordynatorów wolontariatu, który starannie przygotowywał się, by uspójnić organizacyjne oraz operacyjne kwestie związane z działaniami podczas wydarzenia. Ujednolicona została wiedza dotycząca np. wyposażenia centrów wolontariatu czy kwestii związanych z promocją działu. Poruszony został także temat zbliżającego się zakończenia rekrutacji na wolontariuszy, a co za tym idzie – szkoleń osób wybranych do pomocy przy organizacji Igrzysk.

– Koordynatorów szkolimy z wiedzy ogólnej. Rozmawiamy o samych Igrzyskach Europejskich, bezpieczeństwie podczas imprezy, o bardzo ważnej pierwszej pomocy, komunikacji oraz o miastach i dyscyplinach. Informacji jest bardzo dużo, ale są one istotne organizacyjnie dla koordynatorów i przyszłych wolontariuszy – mówi Berenika Baranowska, Dyrektorka Pionu Wolontariatu.

Podczas spotkań poruszane zostały także bardzo ważne aspekty prawne, kwestie ubezpieczenia wolontariuszy, a także wyposażenia ich w rzeczy, które będą dla nich niezbędne podczas pracy przy wydarzeniu. Organizatorzy omawiali także operacyjne sprawy – jak wygląda dany obiekt, pokoje wolontariuszy oraz centra wolontariatu na konkretnych obiektach.

W maju i na początku czerwca odbędą się także szkolenia liderskie, przewidziane dla wybranej grupy wolontariuszy. W szkoleniach liderskich ponownie udział wezmą koordynatorzy wolontariatu, a spotkania służyć będą w głównej mierze zapoznaniu ich z wolontariuszami. Wszystko, by mogli nawiązać pierwsze współprace i rozpocząć wspólne działania.

Wolontariusze, którzy zgłosili się do pomocy przy organizacji Igrzysk to bardzo zróżnicowane grono – od osób zupełnie młodych, bez żadnego doświadczenia wolontariackiego i zawodowego, przez osoby z ogromnym dorobkiem i obeznaniem w środowisku międzynarodowym, sportowym, aż do seniorów, którzy mimo wieku dalej są bardzo energiczni i szukają możliwości podejmowania ciekawych działań. Największym zainteresowaniem wśród wolontariuszy cieszy się Kraków i Zakopane – to w tych miastach większość z nich chce się realizować. Wolontariat sportowy, prezentacje sportowe, ceremonie, centrum wolontariatu to działy, które najchętniej zostają wybierane, a wśród dyscyplin liderem jest wspinaczka i skoki narciarskie na igelicie.

Na wolontariuszy czekają także liczne atrakcje – spotkania integracyjne, ciekawe warsztaty i  szkolenia, a także gry miejskie. Organizatorzy wkładają bardzo dużo pracy w przygotowania wszystkich osób, które będą pomagać przy Igrzyskach, przed działaniami, które czekają na nich podczas największego programu wolontariatu sportowego w Polsce.

Już wkrótce organizatorzy przedstawią także wyniki rekrutacji na wolontariuszy. Spośród tysięcy kandydatów, którzy zgłosili się do pomocy organizacji największej multidyscyplinarnej imprezy w Polsce, zostaną wybrani ci, którzy najbardziej odpowiadają oczekiwaniom organizatorów. Dla każdego wybranego ochotnika będzie to z pewnością niezapomniana przygoda, którą zapamięta przez wiele lat.